Veřejné zakázky (poradenská činnost)

Společnost nabízí kompletní servis při zadávání veřejných zakázek, a to jak formou komplexního organizačního a odborného zajištění celého průběhu zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tak i formou poradenské a konzultační činnosti.

Celé zadávací řízení se snažíme přizpůsobit požadavkům zadavatele a daného zadávacího řízení.

V průběhu zadávacího řízení nabízíme mimo jiné i tyto činnosti:

Zadáváním veřejných zakázek se společnost věnuje od roku 2002. Zpracováváme podklady k zadání veřejných zakázek pro investory státní správy a státních příspěvkových organizací. Reference k zakázkám Vám rádi předložíme na požádání.

V případě, že bude zvolena naše společnost, má zadavatel zaručen bezchybný průběh celého zadávacího řízení a provedení všech nutných úkonů, které povedou k podpisu zadavatele s vítězným uchazečem.

Zadáváním veřejných zakázek se společnost věnuje od roku 2002. V průběhu byly připraveny podklady k zadání veřejných zakázek pro investory státní správy a státních příspěvkových organizací.